logo Deputacion

Retos

· Darlle a importancia que merece o mundo rural, debido ao peso que ten na nosa economía.

· Apostar polo ambiente promovendo un desenvolvemento sostible, xa que o 55% da superficie de Lugo é reserva da biosfera.

· Fomentar os contornos naturais da provincia como motor de desenvolvemento económico, profesionalizando o turismo ambiental.

· Potenciar os produtos autóctonos promovendo novas canles de distribución.

· Impulsar a utilización de enerxías renovables na provincia
baseándose nos recursos naturais da provincia.