logo Deputacion

Programa de bolsas para xuventude titulada

Descrición:

Aínda que Lugo dispón de titulacións ligadas ao medio natural (Enxeñería de Montes e, no ámbito das Humanidades, tan só unha pequena parte do alumnado que se gradúa permanece na provincia de Lugo, polo que se rexistra unha forte migración dos devanditos graduados cara a outros destinos con maior actividade económica e, polo tanto, con maiores perspectivas económicas e profesionais, para iso proponse realizar un programa de prácticas con bolsas de estudos orientadas a ambiente e ao turismo.

O obxectivo final destas prácticas é fomentar o autoemprego mediante a creación de empresas vinculadas ás actividades desenvolvidas durante a bolsa polos beneficiarios.


Obxectivos:

· Ofrecerlle saídas profesionais á xuventude titulada.
· Realizar un intercambio de experiencias con outras rexións europeas.


Criterios de selección:

· Demanda da comunidade universitaria.
· Necesidade de idear fórmulas innovadoras para reter o coñecemento na provincia de Lugo.


Beneficiarios:

· Xuventude titulada.

... continuar