logo Deputacion

Obxectivo Xeral

 

Desenvolvemento autónomo dos municipios das reservas da biosfera (Terras do Miño. Os Ancares, Río Eo-Oscos-Terras de Burón e O Courel)

· Axudar na creación de empresas e empregos relacionados co ambientee os recursos naturais.
· Sensibilizar e formar en materia de ambiente.
· Ensinar o mundo das novas tecnoloxías.
· Colaborar para que ningún colectivo se sinta excluído.
· Aproveitar o valor dos recuros naturais para o desenvolvemento autónomo
· Fomentar o turismo sostible.
· Ofrecerlles máis posibilidades profesionais aos/ás nosos/as titulados/as.