logo Deputacion

Serra do Courel

· A Serra do Caurel ocupa parte do territorio do LIC Ancares-Caurel e o seu núcleo sitúase no concello de Folgoso do Caurel. A zona de estudio afecta á totalidade do municipio de Folgoso do Caurel polo que a superficie aproximada é de 19.300 ha, o que supón un 2% da superficie da provincia de Lugo.